تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
ماهیت حقوقی ديه


ماهیت حقوقی ديه تعریف ديهديه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، ديه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده استديه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.مقدمه ديه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ

ادامه مطلب  
دانلود مقاله و تحقیق در مورد برابری یا عدم برابری ديه زن و مرد (با قابلیت ویرایش / دریافت فایل Word)تعداد صفحات 50


بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسك به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.خونبها شامل مواردی میشده است كه پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال كشته

ادامه مطلب  
قصاص و شرایط تحقق آن عنوان : سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامي و ایران


فرمت ورد203 صفحه قصاص و شرایط تحقق آنعنوان :سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامي و ایران مقدمه :در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأكید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واكنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.نظر به مراتب فوق، می توان گفت كه به همان اندازه كه بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی كه علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیاز

ادامه مطلب  
تحقیق درمورد ديه ها


         تحقیق درمورد ديه هافرمت فایل:وردتعداد صفحات: 85فهرست1-1 مقدمه1-2 تاریخچه ديه1-3 پیدایش ديه اختیاری1-4 فلسفه ديه1-5 تعاریف ديه1-6 اسباب و جوب ديه1-7 ديه غرامت است یا کیفر1-8 تفاوت ديه با مجازات مالی1-9 تفاوت ديه با ارش و جبران خسارت1-10 موارد قانونی پرداخت ديه1-11 مسئولیت دولت در پرداخت ديه و خسارت1-12 بررسی ماهیت حقوقی ديه عاقله1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت ديه 1-14 انتخاب نوع ديه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت ديه باشد1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسلام1-16 مسئولیت عاقله در صورت تعدد و تقسیم ديه1-17 مسئولیت عاقله در کرو لال بودن جانی1-18 کیفیت تقسیط ديه بر خویشاوندان1-19 وراث ديه1-20 پدر که قاتل فرزند است از میراث سهم نداردفصل دوم ارکان ديه1-2 ديه زن 2-1-1 حکمت تفاوت ديه زن و مرد2-1-2 تسا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله و تحقیق برابری یا عدم برابری ديه زن و مرد (فرمت فایل Word ورد doc /با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 50


در مورد اجراى حكم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنى كه اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود كه خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).۴- ديهطبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف ديه مرد مسلمان است.على‏الاصول، ديه به قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مى‏گیرد ولى در صورت عمد هم ممكن است ولى دم یا مجنى علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضى شود كه در این صورت قصاص به ديه تبدیل مى‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضایت ولى

ادامه مطلب  
ماهیت ديه : کیفر یا جبران خسارت


ماهیت ديه : کیفر یا جبران خسارت مقدمه: مبنای مسئولیت مدنی بر این استوار است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است و آن چه که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، بررسی این مبنا در مسئله ی ديه می باشد.متأسفانه در سال های اخیر ديه صرفاً از جنبه ی کیفری مورد تحلیل قرار گرفته است و ما در این مقاله برآنیم که از جنبه ی مسئولیت مدنی نیزبه ديه نگاه کنیم و ماهیت ديه را بشناسیم که آیا ديه مجازات است یا چهره ی خصوصی دارد و به عنوان جبران خسارت که مبنای مسئولیت مدنی است به زیان دیده پرداخت می شود.برای نیل به این هدف ما باید ابتدا ديه را تعریف و بررسی کوتاهی از مواد قانونی راجع به ديه داشته باشیم و سپس به بیان نظریاتی در خصوص ماهیت ديه خواهیم پرداخت. در آخر نیز با دانستن ماهیت حقوقی ديه به این سؤال اساسی که هم آثار تئوریک و

ادامه مطلب  
کارتحقيقي تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص در قانون مجازات اسلامي

کارتحقيقي تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص در قانون مجازات اسلامي  28 صفحه بصورت وردفهرستتفاوت زن و مرد در ديه و قصاص در قانون مجازات اسلامي.. 2چكیده 2مقدمه. 3حكمت تفاوت ديه زن و مرد. 4ديه و قصاص و تكلیف حكومت و حق زنان.. 10قصاص زن و مرد. 11الف) قصاص نفس.... 11ب) قصاص عضو. 12ديه مرد و زن.. 12الف) ديه نفس.... 12دلایل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص.... 13الف) عدالت خداوند متعال.. 13ب) برابرى همه انسان‏ها با یكدیگر. 14ج) صراحت آیات قصاص.... 17د) حیات بودن قصاص.... 17و) روایات مخالف با روایات مشهور 18ز) ضعف اجماع. 20نقش زمان و مكان در قصاص و ديه. 21قانون و زنان سرپرست خانوار 22پیشنهاد حقوقى.. 23پاورقی.. 25 تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص در قانون مجازات اسلامي چكیدهديه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلكه

ادامه مطلب  
ديه متفاوت و كفاره متساوى


ديه متفاوت و كفاره متساوى  ديه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلكه یك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است كه اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عین حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گوید: ... هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون (1) آیا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساویند؟ و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مى‏فرماید: لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله (2) مؤمنان خانه‏نشین كه زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد م

ادامه مطلب  
قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30 قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح كرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا ديه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا ديه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده كه همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم ديه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است ی

ادامه مطلب  
دانلود مقاله و تحقیق پیرامون ديه و کفاره در حقوق اسلامي


ديه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلكه یك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است كه اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عین حال ديه آنها را مساوى مى‏داند.سرفصل :ديه متفاوت و كفاره متساوىديه چشمديه بینیديه گوشديه لبديه زبانديه دندانديه گردنديه فکديه دست و پاديه ناخنديه ستون فقراتديه نخاعديه بیضهديه موديه دندهديه استخوان زیر گردنديه نشیمن گاهديه استخوان هاديه عقلديه حس شنواییديه بیناییديه حس بویاییديه چشاییديه صورت و گویاییديه زوال منافعقصاص نفسقصاص عضوديه نفسديه عضودلایل برابرى زن و مرد در ديه و قصاصصراحت آیات قصاصحیات بودن قصاصروایات مخالف با روایات مشهورن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi